Български производител на дебелостенен капков маркуч

Контакти

Офис и магазин:
1113, гр. София, България
ул."Майор Юрий Гагарин" 30А
тел. + 359 2 865 05 52
моб. + 359 893 30 29 77
моб. + 359 893 38 26 28
моб.управител + 359 893 51 53 48
e-mail: info@europolimer.com
www. europolimer. com

Търсене в продукти

Основата на добрия и качествен проект е правилното използване на изходните данни за проектирането, като анализ на почвения слой, видове растителност, климатични условия, топография на обекта. Наличието на водоизточник с подходящи за нуждите на поливането параметри е важен елемент за осигуряване на най-добър и икономически ефективен дизайн. Използват се фундаментални инженерни принципи при проектирането, които се предоставят директно на потребителя в най-рентабилен и достъпен начин.

По-долу Ви предоставяме няколко ключови характеристики, които трябва да следите, когато се оценява ефективността на поливната или напоителната система:

РАЗПРЪСКВАЧИ С ЕДНАКВА ПОЛИВНА НОРМА

Всички разпръсквачи, разположени на една поливна зона е препоръчително да бъдат от един и същи тип (например: само роторни разпръсквачи или само дефлекторни разпръсквачи и т.н.) и да притежават една и съща поливна норма (в мм/м2). Използването на разпръсквачи с различна поливна норма в една зона може да доведе до преполиване на отделни участъци на зона и/или недостатъчно поливане в други участъци на същата  зона.

ПОЛИВНО ПОКРИТИЕ ОТ РАЗПРЪСКВАЧ ДО РАЗПРЪСКВАЧ

Проектирането на поливно покритие от разпръсквач до разпръсквач е ключов фактор. Целта на това покритие е водната завеса от даден разпръсквач да достига до следващия, като се гарантира 100% покритие на поливната зона. Подходящата поливна норма се базира на това поливно покритие. Местата, където разположението на разпръсквачите не отговаря на горното изискване не получават необходимото количество вода, което впоследствие води до поява на сухи или кафяви петна върху тревния килим. Тези петна показват, че поливането не е равномерно разпределено в площта на действие на разпръсквачите. В този случай, за да компенсират тази слабост, много колеги увеличават времето за поливане в по-сухите зони, което обаче води до преполиване в други зони, а от там до стресиране, загниване и заболявания на тревния килим.

ПОЛИВНА НОРМА НЕ ОТГОВАРЯЩА НА ИНФИЛТРАЦИОННИТЕ НОРМИ НА ПОЧВАТА

Инфилтрационните свойства на почвата са важен изходен елемент за определяне на поливната норма, а именно различната скорост на пропускливост на водата в почвата. Песъчливите почви имат по-висока (по-бърза) инфилтрационна норма, докато глинестата почва притежава ниска (бавна) инфилтрационна норма. Ако поливната норма е по-голяма от инфилтрационната норма, тогава се наблюдава оттичане на излишната вода по повърхността на тревния килим и ерозия (особено по склоновете). Ако разпръсквачите, инсталирани на Вашата поливна система не разполагат с по-ниска поливна норма, то те трябва да бъдат сменени с подходящи такива или трябва да намалите времето за поливане, или трябва да използвате няколко стартови времена за поливане (например 3 стартови времена по 5 минути всяко през интервал от 1 час, вместо една поливка от 15 мин), което ще позволи инфилтриране на водата в почвата.

НАЛИЧИЕ НА ПОДХОДЯЩО ВХОДНО НАЛЯГАНЕ

Всеки разпръсквач е проектиран за работа при определени параметри на входно налягане на водата. Когато налягането е много ниско, разпръсквача „произвежда” големи водни капки и най-вероятно няма да постигне правилното разпръскване и необходимия радиус за удовлетворяване на поливното покритие. Ако нялагането в системата е твърде високо, при работа на разпръсквача се получава т.нар. „мъглуване”, което води до загуба на вода поради изпаряване или „отлитане” на малките водните частици дори при слаби ветрове.

При нас можете да закупите всички необходими материали за изграждане на напоителна система. Ние също предлагаме услуга по проектиране и монтаж на поливни системи.

Copyright (C) 2016 Всички права запазени!